Algemene voorwaarden

 1. INSCHRIJVING
  1. Door zich in te schrijven via het online formulier of een ondertekende papieren versie, opgestuurd naar Duizendnoot vzw (Larenstraat 12, 3560 Lummen), bevestigt de deelnemer zijn inschrijving aan de Kalmthoutse Folkstage 2018 en gaat hij akkoord met deze algemene voorwaarden.
  2. De deelnemer verklaart dat hij het inschrijvingsformulier correct heeft ingevuld en dat hij voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden voor de desbetreffende workshop.
  3. De inschrijving is definitief wanneer het inschrijvingsgeld gestort is op de rekening van Duizendnoot vzw, IBAN BE36 7350 2994 3581 BIC KREDBEBB, met vermelding ‘Inschrijving Folkstage 2018 – “Voornaam Naam” ‘.
  4. Annulatievoorwaarden inschrijving
   1. Annulatie moet schriftelijk aangevraagd worden bij vzw Duizendnoot per brief (Larenstraat 12, 3560 Lummen) of per mail (info@folkstage.be) en is pas definitief na bevestiging van ontvangst.
   2. Tot 2 maanden voor aanvang van de stage (t.e.m. 29 mei 2018) krijgt de deelnemer bij annulatie 75% van het inschrijvingsbedrag teruggestort binnen 30 dagen.
   3. Tot 2 weken voor aanvang van de stage (t.e.m. 15 juli 2018) krijgt de deelnemer bij annulatie 50% van het inschrijvingsbedrag teruggestort binnen 30 dagen.
   4. Nadien kunnen we helaas geen inschrijvingsgeld terugbetalen, zelfs niet bij overmacht, omdat dan reeds alle kosten gemaakt zijn. Wel kunt u nagaan of uw privé-annulatieverzekering dit dekt.
  5. Annulatievoorwaarden stage
   1. De vzw behoudt zich het recht om de gehele stage, één of meerdere workshops te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht.
   2. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
   3. De deelnemer krijgt het volledige cursusgeld binnen 30 dagen na de beslissing van annulatie teruggestort.
  6. Inbegrepen in het inschrijvingsgeld
   1. Alle deelnemers hebben toegang tot de terreinen van de Kalmthoutse Folkstage tijdens het evenement.
   2. Alle betalende deelnemers hebben recht op een ontbijt, middagmaal (of brunch) en avondmaal. Er zijn aparte maaltijden voorzien voor vegetariërs. Bij de maaltijden is steeds water voorzien; tijdens het ontbijt ook fruitsap, koffie en thee. Tijdens de pauzes wordt gezorgd voor koffie, thee en een snack. Bijkomende dranken en snacks zijn voorzien, maar niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Deelnemers nemen eigen eetgerei (bord, tas, bestek) mee en wassen het zelf af. Een afwasplek met zeep en borstels is voorzien, een handdoek nemen deelnemers zelf mee.
   3. Alle deelnemers hebben recht op een staanplaats voor een eigen tent of caravan en op het gebruik van de aanwezige sanitaire voorzieningen (met name douches, toiletten en lavabo’s).
   4. Alle deelnemers hebben toegang tot de avondconcerten en de muziekmarkt.
   5. Cursisten hebben toegang tot de workshop waarvoor ze zijn ingeschreven. Instrumenten en eventuele opname-apparatuur worden door de cursist voorzien. Eventuele kopies zijn inbegrepen in het cursusgeld.
 2. REGLEMENT STAGE
  1. ALGEMEEN
   1. De Kalmthoutse Folkstage 2018 vindt plaats op verschillende locaties in Nieuwmoer. Ze gaat door van zondag 29 juli 2018 t.e.m. zaterdag 4 augustus 2018. Alle deelnemers, zowel betalende als niet-betalende, vallen tijdens de duur van dit evenement onder de bepalingen van dit reglement en de specifieke locatiereglementen (Gemeente Kalmthout, Duivenclub Nieuwmoer, Jeugdhuis De Zolder, Parochiezaal Nieuwmoer, Chiroterrein Nieuwmoer).
   2. Onder deelnemers wordt iedereen verstaan die is ingeschreven als cursist of bezoeker, of als vrijwilliger meewerkt aan de stage.
   3. Deelnemers en niet-ingeschreven bezoekers die inbreuk plegen op het reglement of overlast veroorzaken kunnen de toegang tot de terreinen van de stage ontzegd worden en hebben geen recht op terugbetaling. Indien ze schade berokkenen aan op het evenement aanwezige materiaal of personen moeten deze schade binnen de 7 dagen vergoeden aan de eigenaar. Bij dispuut wordt een proces verbaal opgesteld.
  2. TOEGANG
   1. Alle deelnemers moeten zich maandagochtend tussen 8u en 10u aanmelden bij het secretariaat. Ze krijgen een polsbandje dat ze voor de duur van de stage moeten dragen.
   2. In principe staan enkel de avondconcerten open voor niet-ingeschreven bezoekers. Ze krijgen hiervoor een bandje dat hen toegang geeft tot de concertzaal voor de duur van het avondconcert. In principe hebben ze geen toegang tot de andere terreinen van de stage.
   3. Deelnemers zijn welkom van zondag 29 juli 2018 om 19u en verlaten de terreinen zaterdag 4 augustus 2018 voor 10u.
   4. De leslokalen worden dagelijks afgesloten na de workshops. De parochiezaal sluit na het avondconcert. De keuken is enkel toegankelijk voor de organisatie en vrijwilligers. Het secretariaat is buiten de openingsuren enkel toegankelijk voor de organisatoren.
   5. Huisdieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden.
  3. VERBLIJF
   1. Tussen 22u en 7u30 moet het stil zijn op de camping en dient de nachtrust van andere deelnemers gerespecteerd te worden.
   2. Maaltijden zijn enkel verkrijgbaar op de voorziene momenten. Wie zich inschreef als vegetariër krijgt een vegetarische maaltijd, de anderen een niet-vegetarische maaltijd. In principe kan dus niet van menu gewisseld worden tijdens de stage.
   3. Deelnemers nemen eigen eetgerei mee en wassen dit zelf af in de voorziene spoelbakken.
   4. Tussen maandag 30 juli 2018 om 10u en zaterdag 4 augustus 2018 om 7u30 mogen geen wagens rijden op de terreinen, behalve op de voorziene parkeerruimtes.
   5. Drankkaarten kunnen worden gekocht bij het secretariaat/de concertkassa of de bar. Dezelfde kaarten worden gebruikt voor de bar op de chirodomeinen en de bar in de concertzaal.
  4. NETHEID EN AFVAL
   1. Iedereen ruimt zijn eigen rommel en afval op.
   2. Afval moet worden gesorteerd in de daartoe voorziene vuilbakken.
   3. Deelnemers laten het sanitair en eetruimte zo proper mogelijk achter.
   4. Keuken, eetzaal en sanitair worden dagelijks gekuist door de organisatie. De leslokalen worden net gehouden door de deelnemers.
 3. NIET-INGESCHREVEN BEZOEKERS
  1. In principe staan enkel de avondconcerten open voor externe bezoekers, die daarvoor toegangsgeld betalen.
  2. Tijdens de duur van het avondconcert hebben ze toegang tot de concertzaal, maar in principe niet tot de andere terreinen.
  3. In de concertzaal mag geen eigen drank of eten geconsumeerd worden.
 4. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. Duizendnoot vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan personen en/of goederen.
  2. Deelnemers en niet-ingeschreven bezoekers die schade berokkenen aan op het evenement aanwezige materiaal of personen moeten deze schade binnen de 7 dagen vergoeden aan de eigenaar. Bij dispuut wordt een proces verbaal opgesteld.
  3. De zetel van de vzw is gelegen te Larenstraat 12, 3560 Lummen.

Opgesteld en goedgekeurd op 3/01/2018.